Registration – Rejestracja uczestników


Show form in different language:

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy:

Imię: Naziwsko:

Adres e-mail:


Dzień udziału:


Szkoła/Uczelnia/Firma:


Adres szkoły/uczelni/firmy:
Miasto: Ulica:

Województwo: Kraj:

Z przykrością informujemy, że limit internetowej rejestracji został wyczerpany, jednak w momencie nie zgłoszenia się wszystkich uczestników na rejestrację przy Auli, będzie możliwość zarejestrowania się w trakcie rozpoczęcia konferencji.